• – Jag är med i Olga för att det är ett mycket bra och fungerande kooperativ. Jag har själv varit medlem ända sedan år 2000. Sofie Måring.

    – Jag är med i Olga för att det är ett mycket bra och fungerande kooperativ. Jag har själv varit medlem ända sedan år 2000. Sofie Måring.

  • – Jag bodde i ett vanligt kommunalt boende fram till 1995. Men jag kände att jag ville vara med och styra mer över min vardag. Björn Wellander.

    – Jag bodde i ett vanligt kommunalt boende fram till 1995. Men jag kände att jag ville vara med och styra mer över min vardag. Björn Wellander.

Personlig assistans

Personlig assistans

Kärnverksamheten i kooperativet Olga är personlig assistans. Personlig assistans är en av de nio stöd- och serviceinsatser som finns i LSS, Lagen om stöd och service till funktionshindrade ...
Läs mer
Hemtjänst

Hemtjänst

Olga gör vård- och omsorgsinsatser i det egna hemmet i form av biståndsbedömd hemtjänst, både till personer som har svårt att klara sig själva i hemmet och vardagen och till människor med funktionsnedsättningar ...
Läs mer
Ledsagning

Ledsagning

Den som inte har personlig assistans kan istället ha rätt till ledsagarservice. Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov. Den ska underlätta för den enskilde att delta i samhället ...
Läs mer
Blogg

Blogg

Här hittar du nyheter om oss, kommentarer och andra korta texter som är relevanta för vår verksamhet.
Läs mer

Vi är ett unikt kooperativ med brukare och personal!

Läs vidare