Björn Wellander

Björn Wellander

Björn Wellander

– Jag bodde i ett vanligt kommunalt boende fram till 1995. Men jag kände att jag ville vara med och styra mer över min vardag. Olga startade som ett samtal mellan brukare och personal och utmynnade i beslutet:

”Vi tar över detta själva!”

Sedan följde förhandlingar med kommunen och ett år då vi utbildade oss i kooperativt företagande.

Det har varit en lång och spännande resa för oss. Mycket arbete och många viljor som stångats, men jag har aldrig ångrat att vi tog in på den här vägen. Att få vara delaktig i både stort och smått är viktigt för oss.

Comments are closed.