Hemtjänst

Olga gör vård- och omsorgsinsatser i det egna hemmet i form av biståndsbedömd hemtjänst, både till personer som har svårt att klara sig själva i hemmet och vardagen och till människor med funktionsnedsättningar. Vi arbetar enligt LOV (Lagen om Valfrihet) vilket innebär att du som fått ett biståndsbeslut på hemtjänstinsatser kan välja Olga som utförare.

Vi gör också biståndsbedömda serviceinsatser i form av städning, tvätt, inköp och andra servicetjänster. Lagstiftningen som reglerar hemtjänsten är Socialtjänstlagen, SOL. Olga är godkänd som utförare av hemtjänst av Mölndals stad och uppfyller de kvalitetskrav som kommunen ställer. Vi är alltså ett alternativ för dig som sökt och fått hemtjänst beviljad genom kommunen.

Vi vill att hemtjänsten ska hjälpa dig till en normal daglig livsföring och bidra till att risken för social isolering minskar. På Olga finns en väl inarbetad grupp medarbetare som i flera fall har jobba länge i verksamheten. Därför får du hos oss hjälp av en relativt liten skara personer.

Comments are closed.