Ledsagning

Den som inte har personlig assistans kan istället ha rätt till ledsagarservice. Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov.
Den ska underlätta för den enskilde att delta i samhället.

Du ansöker hos kommunens biståndsbedömare. När du fått ett beslut beviljat kan du välja Olga som utförare.

Vi på Olga erbjuder tjänster årets alla dagar. Vi kan till exempel hjälpa dig med teater-, bio- eller konsertbesök, förenings- och idrottsaktiviteter. Vi kan också följa med till vänner, på promenader, på läkar- och tandläkarbesök, vid inköp och resor inom ramen för insatser/biståndet.

Comments are closed.