Personlig assistans

Kooperativet Olgas kärnverksamhet är personlig assistans. Personlig assistans är en av de nio stöd- och serviceinsatser som finns i LSS, Lagen om stöd och service till funktionshindrade. Den som utför insatsen kallas för personlig assistent. Målet med insatsen är att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra i samhället, under goda levnadsvillkor.

LSS beskriver personlig assistans som ett personligt utformat stöd vilket ges av ett begränsat antal personer till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med fem så kallade grundläggande behov. Behoven är: personlig hygien, måltider, på- och avklädning, kommunikation med andra eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning.

Om en person bedöms ha mer än 20 timmars grundläggande behov per vecka beviljar Försäkringskassan assistans, i annat fall kan kommunen bevilja assistans. Den assistansberättigade har ett avgörande inflytande över vem han/hon vill ha som personlig assistent.

Du som är intresserad av Olgas tjänster måste söka hos kommunen för att få ett biståndsbeslut om assistans om du inte redan har ett sådant. Om du vill kan vi hjälpa dig att göra en ansökan. Assistansen är kostnadsfri för brukaren.

På Olga är idag cirka 65 personer anställda som personliga assistenter, många av dem har varit anställda länge. De flesta av de brukare som idag har sin assistans genom oss har haft det i mer än 20 år. De flesta bor på Släpharvsgatan 3 i Mölndal men vi är även öppna för att ta emot brukare som bor på andra ställen i Göteborgsområdet.

Som brukare hos oss har du möjlighet att bli medlem i kooperativet och du kommer att ha en stor delaktighet i allt som berör din personliga assistans och naturligtvis också få hjälp och stöd med det du behöver.

Comments are closed.