HEMTJÄNST

Home Nurse Undersöka Patient

Vår ambition är att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och att vi får vara en hjälpande hand när det behövs.


Behöver du hemtjänst så kontaktar du en biståndshandläggare i kommunen för att göra en ansökan. Ansökan kan du göra via telefon, på blankett eller via Mölndals Stads e-tjänst. Det tar vanligtvis cirka en vecka att få ett skriftligt beslut från biståndshandläggaren, men i vissa fall kan det ta längre tid ifall det är mycket som ska utredas och intyg och dokument saknas.

Mer information hittar du här

 

Nedanför kan du se exempel på våra utföranden
 • VÅRD OCH OMSORG
   
 • HJÄLP MED MÅLTIDER
   
 • AV OCH PÅKLÄDNING
   
 • AKTIVERING
   
 • SOCIAL TID
   
 • PROMENADER
 • TILLSYN
   
 • PERSONLIG OMVÅRDNAD
  OCH HYGIEN

   
 • LEDSAGNING
   
 • HEMSJUKVÅRD